Reģistrācija

 • Loading
 • -
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ievadiet kodu no bildes *

 • SIA "ВАRKЕNTĪNА" veic augstāk norādīto personas datu apstrādi apmācību organizēšanai. SIA "ВАRKЕNTĪNА" datu apstrādi veic atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām. Datu apstrādes pamats ir Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punkts (datu subjekta piekrišana).

  Jūrniecības izglītības centra "AZIMUTS" mācību materiālus drīkst izmantot tikai konkrētā persona, kurai ir dota piekļuve, un tikai un vienīgi mācību nolūkā. Mācību materiāli ir SIA "ВАRKЕNTĪNА" intelektuālais īpašums un to aizsargā Autortiesību likums. Jebkāda informācijas nodošana citām personām un citu darbību veikšana ar jūrniecības izglītības centra "AZIMUTS" mācību materiāliem bez SIA "ВАRKЕNTĪNА" iepriekšējas rakstveida piekrišanas ir stingri aizliegta.